Wordnet polsko-angielski


1. (a lack of harmony)
disharmony, inharmoniousness
synonim: dysharmonia

2. (disagreeable sounds)
dissonance: : synonim: dysharmonia
synonim: kakofonia

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

discord, disharmony

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (mus, fig) dissonance
discord

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m discord

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DISSONANCE

DISHARMONY

DISCORD

DISCORDANCE

WOLF