Wordnet polsko-angielski


1. (a person who is not very bright
"The economy, stupid!")
stupid, stupid person, stupe, dullard, dolt, pudding head, pudden-head, poor fish, pillock
synonim: głupek
synonim: ćwok
synonim: idiota
synonim: kretyn
synonim: baran
synonim: głupi
synonim: przygłup
synonim: bałwan
synonim: bezmózgowiec
synonim: półgłówek
synonim: pustak
synonim: półgłupek
synonim: pustogłów
synonim: kurzy móżdżek
synonim: ptasi móżdżek
synonim: głąb kapuściany
synonim: bezmózg
synonim: barania łąka

2. (a silly empty-headed person
"you would be a dingbat even to try it"
"yet here he was with an upper class dingbat who just happened to be married to his sister")
dingbat: : synonim: głupek
synonim: ćwok
synonim: idiota
synonim: kretyn
synonim: baran
synonim: głupi
synonim: przygłup
synonim: bałwan
synonim: bezmózgowiec
synonim: półgłówek
synonim: pustak
synonim: półgłupek
synonim: pustogłów
synonim: kurzy móżdżek
synonim: ptasi móżdżek
synonim: głąb kapuściany
synonim: bezmózg
synonim: barania łąka

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

fool, idiot
robić z kogoś ~rnia to make a fool of sb

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (colloq) blockhead
idiot
fool

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m fool
robić z siebie (kogoś) durnia - to make a fool of oneself (sb)

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BLOCKHEAD

LOGGERHEAD

NUMSKULL

DUMB-BELL

GABY

TWIT

PRAT

TIT

DOLT

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m fool

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

fool

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

booby

idiot

jackass

juggins

twerp