Wordnet polsko-angielski

(a stubborn person of arbitrary or arrogant opinions)
dogmatist, doctrinaire
synonim: sekciarz
synonim: doktryner

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C dogmatist

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m polit. hardliner

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bigot

Nowoczesny słownik polsko-angielski

dogmatic person