Wordnet polsko-angielski

(having or proceeding from an innately kind disposition
"a generous and kindhearted teacher")
kindhearted, kind-hearted
synonim: poczciwy
synonim: dobrotliwy

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

good-natured

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj good-natured
genial

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj kindhearted, goodnatured

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GOOD-HUMOURED

GOOD-HUMORED

GENIAL

MELLOW

KINDLY

AVUNCULAR

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. kind
good-natured
good-humoured

Nowoczesny słownik polsko-angielski

kind-hearted

good-hearted

kind