Słownik polsko-angielski

fiz. weight; gravity (pl. gravities); burden; (ładunek) load
~ ataku - przen. weight of attack, burden of attack
~ atomowy - atomic weight, atomic gravity
~ broni - weapon weight
~ brutto; waga brutto - gross weight
~ całkowity - total weight, gross weight
~ cząsteczkowy - chem. molecular weight
~ dostaw - burden of supplies
~ dowodowy - pr. onus of proof, burden of proof
~ finansowy; obciążenie finansowe - ek. financial burden
~ jednostkowy - specific weight
~ klęski - przen. burden of disaster
~ netto; waga netto - net weight
~ nie do zniesienia - przen. intolerable burden
~ niewoli - burden of captivity
~ objętościowy - weight by volume, bulk density
~ obrony - burden of defence, defence burden
~ odpowiedzialności - burden of responsibility/liability
~ pocisku - missile weight
~ podwieszenia - lotn. suspension weight
~ pojazdu z ładunkiem - curb weight
~ pozorny - apparent weight
~ służby wojskowej - burden of military service
~ użyteczny - useful load, payload
~ w stanie suchym - dry weight
~ w stanie wilgotnym - wet weight
~ walki - combat burden
~ własny - dead weight, empty weight, dead load
~ właściwy - specific weight, specific gravity
~ wojny - przen. war burden, burden of war
~ zbrojeń - przen. armaments burden

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

burden
ciężar długów: burden of debtsciężar dowodu: burden of proof, burden of proving, onus of proof, burden of evidence, (obowiązek przeprowadzenia dowodu) weight of evidenceciężar finansowy: financial burdenciężar hipoteczny: mortgage burdenciężar obrony: burden of defenceciężar odpowiedzialności: burden of responsibilityciężar opodatkowania: burden of taxationciężar publicznoprawny: duty imposed by public lawciężar straty: severity of a lossciężar udowodnienia faktu: burden of proof relating to a factciężar umowy: burden of a contractciężar związany z własnością: burden connected with the ownershipponosić ciężar: to bear a burden

Wordnet polsko-angielski


1. (the social force that binds you to the courses of action demanded by that force
"we must instill a sense of duty in our children"
"every right implies a responsibility
every opportunity, an obligation
every possession, a duty"- John D.Rockefeller Jr)
duty, responsibility, obligation
synonim: obowiązek
synonim: powinność

2. (the vertical force exerted by a mass as a result of gravity)
weight: : synonim: waga
synonim: ciężkość

3. (something immaterial that interferes with or delays action or progress)
hindrance, hinderance, deterrent, impediment, balk, baulk, check, handicap: : synonim: zawada
synonim: kamień u szyi
synonim: kula u nogi
synonim: piąte koło u wozu

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(waga, masa) weight
(ładunek) load
(przen.) burden
~ atomowy atomic weight
~ bagażu ponad normę excess luggage
~ ładunku payload
~ opakowania tare
~ użyteczny payload
~ własny dead weight
~ właściwy specific weight/gravity
być dla kogoś ~rem to be a burden for sb
podnoszenie ~rów weightlifting
~ry (przen.) rigours
nosić ~ry (pot.) to hump

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(waga) weight: ~ właściwy specific weight
~ finansowy expense.
2.
(ciężki przedmiot) load
burden: zrzucać ~ z pleców to unburden one's back
być ~em dla kogoś to be a burdento sb
uginać się pod ~em trosk to be laden with cares

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

burden, charge, onus~ dowodu - burden of proof~ spada na ubezpieczonego - the onus falls upon the insured~ kosztów - burden of costs~ obrony - burden of defence~ opodatkowania - burden of taxation~ publiczno-prawny - duty imposed by public law~ realny - real burden~ udowodnienia takiej uzasadnionej przyczyny spoczywa na - the burden of proof for such a good reason lies with~ właściwy - specific gravity~ zaliczać w ciężar kosztów - to appropriate to costs, to allow into costs

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. weight
2. burden, charge ~ brutto gross weight ~ całkowity all-up weight ~ finansowy impost~ hipoteczny mortgage charge~ netto net weight~ opakowania tare ~ opodatkowania burden of taxation ~ podatkowy tax load ~ właściwy specific gravity zapis w ~ rachunku debiting of an account zapisać sumę w ~ rachunku to charge an amount to an account

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m
1. weight
2. (obciążenie) burden, charge ~ brutto gross weight ~ całkowity all-up weight ~ dowodu burden of proof, onus of proof, onus probandi ~ finansowy impost ~ gatunkowy natural weight ~ hipoteczny mortgage charge, mortgage encumbrance ~ jednostkowy specific weight ~ maksymalny weight limit ~ netto net weight ~ opakowania tare ~ opodatkowania burden of taxation ~ rzeczowy real burden ~ własny tare weight, weight empty ~ właściwy specific gravity saldo zapisane w ~ rachunku balance carried to the debit of an account zapis w ~ rachunku debiting (of) an account ponosić główny ~ czegoś to bear the brunt of sth zapisać sumę w ~ rachunku to debit an account with an amount, to book an amount to the debit of an account, to charge an amount to an account uwolnić od ~u to exonerate

Słownik architektury polsko-angielski

(m) weight

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

load n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

weight, gravity load

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AVOIRDUPOIS

POISE

LIABILITY

WEIGHTINESS

LOAD

BURDEN

HEAVINESS

ONUS

CHARGE

DUTY

ENCUMBRANCE

WEIGHT

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m burden, load, weight
~przen. być ~em encumber (dla kogoś sb), be a burden (dla kogoś to sb)

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

dosł. i przen. weight
burden

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

burthen

clod

gravity

harder

tax

termination