Wordnet polsko-angielski

(a milky or greyish translucent to transparent quartz)
chalcedony, calcedony

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

chalcedony

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U (min) chalcedony

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

min. chalcedony

geogr.bibl. Chalcedon
[ [

Słownik środowiska polsko-angielski

m geol. chalcedony

Słownik techniczny polsko-angielski

m chalcedony