Słownik polsko-angielski

band
~ rozbójników - brigand band
~ terrorystyczna - terrorist band
~ uzbrojona - armed band

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(szajka) gang, band
banda chuliganów: hooligan bandbanda wyrostków: gang of juvenileskradzież rabunkowa dokonana przez bandę: gang robberyprzestępcza działalność bandy: gang activitywojna pomiędzy bandami: gang war

Wordnet polsko-angielski


1. (an association of criminals
"police tried to break up the gang"
"a pack of thieves")
gang, pack, ring, mob
synonim: szajka
synonim: chewra
synonim: hewra

2. (a disorderly crowd of people)
mob, rabble, rout: : synonim: zgraja
synonim: horda
synonim: wataha
synonim: granda

3. (an informal body of friends
"he still hangs out with the same crowd")
crowd, crew, gang, bunch: : synonim: paczka
synonim: ferajna

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gang, band, mob

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C band
gang

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BUNCH

GANG

CREW

MULTITUDE

COMPANY

PACK

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

gang band pack

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f (grupa) gang, band
sport. (krawędź) border

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

band

Słownik techniczny polsko-angielski

f boodle, a slug of

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

caboodle

cushion

Nowoczesny słownik polsko-angielski

group

fence

parapet

a bunch of

boards

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Bandy żołnierzy regularnie dopuszczają się napadów, rabunków i gwałtów.
Gangs of soldiers are regularly involved in attacks, robbery and rape.

statmt.org

Pan poseł Lamassoure nazwał ich bandą czworga; muszę powiedzieć, że była to bardzo miła banda.
Alain Lamassoure called them the gang of four. I must say it was a very nice gang.

statmt.org

Plantatorzy truskawek wraz ze swoją bandą najemnych zbirów usiłują zastraszyć pracujących u nich obcokrajowców.
Large-scale strawberry growers and their hired thugs attempted to intimidate the foreign workers.

statmt.org

Ze strony Parlamentu dokument jest wynikiem pracy czwórki sprawozdawców - bandy czworga, w tym Pani, Pani Przewodnicząca.
On the part of Parliament, the text is the result of the work of four rapporteurs, a gang of four, including you, Madam President.

statmt.org

Nie, radzieckiego Führera, Stalina, się chwali, zaprzecza się zbrodniom jego oraz jego bandy, a ofiary upokarza się i wyśmiewa.
No, the Soviet Führer, Stalin, is praised, his own and his gang's crimes denied or marginalised and the victims humiliated and mocked.

statmt.org

These bandits, who you're so afraid of, are just some hungry beggars.
Ci bandyci, których się tak boicie, to tylko banda głodnych żebraków.

Trouble like this means nothing to that bunch of clowns.
Goście jak oni, to banda klaunów. Będziesz jednym z tych co stracili szansę.

I hope you guys are proud of yourselves.
Mam nadzieję, że jesteście z siebie dumni. Banda wielkich facetów.

I heard that band has evil intentions against our entertainment place.
Słyszałem, że banda miała złe zamiary w stosunku do naszego miejsca rozrywki.

Sheriff said it's drunk Kansas boys.
Szeryf powiedział, że to była banda pijanych chłopców z Kansas.

Wherever there is one gang of White Guards or foreign interventionists.
Tam, gdzie jest choć jedna banda Białych lub batalion interwentów.

This can not be worse for some boxes.
Ta banda nie może być gorsza od tych w skrzyniach.

She gonna make your boys look like a bunch of pansies?
Tego, że przez nią wasi chłopcy będą wyglądać jak banda leszczy?

You think it's just a bunch of drunk English guys with planks and rope?
Uważasz, że to po prostu banda pijanych Anglików z deskami i linami?

You mean a bunch of royal dead guys are watching us?
Znaczy, że banda królewskich umarlaków gapi się na nas stamtąd?

I hear you used to want to be a model.
Ci nowi skurwiele nie mogą być gorsi, niż wasza banda.

Just because a bunch of nerds voted for him, he thinks he's so fly.
Tylko dlatego, że banda z frajerów głosowali na niego, myśli Jest tak latać.

Anyway, this lot don't look as if they need keeping in order.
Tak czy inaczej, ta banda nie wygląda na taką, co potrzebuje trzymania za mordę.

You're so sure thatyour crew is coming to get you
Jesteś taki pewny, że twoja banda przyjedzie po ciebie?

We can whine like little wusses, or we can fight.
Możemy tak sobie jęczęć jak banda małych tchórzy, albo walczyć.

Tom Mackenna and his gang had me trapped down a blind alley.
Tom Mackenna i jego banda dopadli mnie w ślepej uliczce.

That's just a bunch of dumb rednecks giving themselves excuses to grab each other.
To tylko banda wieśniaków szukająca wymówki, aby się pomacać.

Just a bunch of cowards hiding behind an army of badges and guns.
Tylko banda tchórzy ukrywających się za odznakami i pistoletami.

A bunch of revolutionary malcontents who think an insurgency will change everything.
Banda rewolucyjnych malkontentów którzy myślą że powstanie zmieni wszystko.

Corporate are twisting like a bunch of dominatrixes on steroids.
Korporacja skręca je, jak jakaś banda dominantów na sterydach.

Murphy and his lot, they won't be on the island till tomorrow morning.
Murphy i jego banda będą na wyspie dopiero rano.

You think these stupid losers are going to team up against me?
Myślisz, że ta głupia banda może byś przeciwko mnie?

It's just a bunch of crackpots still fighting the Civil War.
To tylko banda świrów walcząca wciąż w wojnę domową.

Whatever has happened to your brother, I'm sure Satan had a hand in it.
Banda idiotów. Cokolwiek stało się z twoim bratem, Szatan przyłożył do tego rękę.

Our whole gang must be better, because otherwise we can not be better.
Całe nasza banda musi być lepsza, bo inaczej nie jesteśmy w stanie być lepsi.

If you kill me, the Wild Bunch will know you're on to them.
Jeżeli mnie zabijesz Dzika Banda dowie się, że wszedłeś do ich gry.

Obviously, Vittorio... and his renegade band just happened not to find this hidden valley.
Oczywiście Vittorio... i jego banda renegatów przypadkowo nie znaleźli tej ukrytej doliny.

He's after me chest... that fiendish cyborg and his band of cutthroats.
On chce mojej skrzyni... ten diabelski cyborg i jego banda podrzynaczy gardeł.

Gee whiz, your little band of merry diaper men haven't figured it out yet?
O kurczę, twoja mała banda wesołych pieluszkowców jeszcze tego nie rozgryzła?

Stavros and his organization will sell it to lraq within 24 hours.
Stawros i jego banda chce sprzedać go Irakowi w ciągu 24 godzin.

We're gonna look like a bunch of Dipsy Doodles if this is a hoax.
Będziemy wyglądać jak banda ciamkaczy gdy okaże się, że to kawał.

cause there are some guys outside ready to make dead meat out of you.
Ciesz się, że jesteś za kratkami bo na ulicy czeka na ciebie banda krwiopijców.

He's after me chest... that fiendish cyborg and his band of cutthroats.
Przyjdzie po moją skrzynię... ten szatański cyborg i jego banda karaluchów.

Alain Lamassoure called them the gang of four. I must say it was a very nice gang.
Pan poseł Lamassoure nazwał ich bandą czworga; muszę powiedzieć, że była to bardzo miła banda.

The people most emotionally and physically wounded by the crimes of his gang have never asked for revenge but, most civilly, even now, they ask for truth and justice.
Ludzie, którym jego banda wyrządziła najgłębsze krzywdy emocjonalne i fizyczne, nigdy nie domagali się zemsty, ale spokojnie prosili o prawdę i sprawiedliwość.

Why, she got every man in town sniffin' round like dogs.
Że co, wszyscy faceci... w mieście latają za nią, jak banda psów.

Scar's band was headed north to winter in at Fort Wingate, eating agency beef.
Banda Blizny kierowała się na północ, by przezimować w forcie Wingate.

Bunch of guys talking about going on a strike.
Banda facetów, gadająca o tym jak zaliczyć bazę.

These guys look like a bunch of out-of-shape high-school teachers.
Ci goście wyglądają jak banda belfrów z ogólniaka.

Well, I always said the was just a bunch of puppies.
Cóż, zawsze mówiłem że to tylko banda szczeniaków.

And what do you think our Wild Bunch did?
I jak myślisz, co zrobiła nasza dzika banda?

I won't hide from that bunch of faggots.
Ja nie chować się przed ta banda pedałów.

If you ask me, they look like a bunch of hookers.
Jeśli mnie zapytacie, to wyglądają jak banda dziwek.

I have a high-quality intelligence to say that Turnbull and his gang go on
Mam wysokiej jakości informacje że Turnbull i jego banda jadą

Came screamin' off that ridge like a pack of ghosts.
Przeskoczyły z wyciem przez grzbiet jak banda duchów.

Thug Life ain't just a bunch of niggas going crazy.
Thug Life to nie jest tylko banda szalonych czarnuchów.

It's just a bunch of losers wearing black.
To tylko banda frajerów, ubierająca się na czarno.

Chips marathon about to start, I got new sticks for Rock Band.
Zaraz zaczyna się maraton Mam nowe pałeczki do Rock Banda.

But it's a gang of asses!
Ale jak się okazuje, to tylko banda dupków!