Wordnet polsko-angielski


1. (a short moral story (often with animal characters) )
fable, parable, allegory, apologue


2. (a message that tells the particulars of an act or occurrence or course of events
presented in writing or drama or cinema or as a radio or television program
"his narrative was interesting"
"Disney's stories entertain adults as well as children")
narrative, narration, story, tale: : synonim: bajeczka
synonim: bajda

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

fairy story/tale, fable
~ki dla dzieci storybook

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(baśń) tale
story
fairy-tale: kraina z ~i fairyland
wonderland
jak z ~i fairy-like.
2.
(plotka) cock-and-bull story
piece of gossip
pl ~i gossip: to nie ~ it's no joke.
3.
(liter) fable

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f fairytale
lit. fable
pot.
to nie bajka - it’s no joke (plotka) gossip

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STORY

TALE

FABLE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f fable, fairy-tale

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

fairy-tale
fable
story (pl.stories)
tale

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

fairytale

Nowoczesny słownik polsko-angielski

fairy tale

nonsense

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Jak na ironię, pierwszego roku nasza bajka nie działała, a ci z Disneya panikowali.
And the irony is that, in the first year, our story was not working at all and Disney was panicking.

TED

W 1986 roku zrozumiałem ideę głównego motywu w bajkach.
In 1986, I truly understood the notion of story having a theme.

TED

Na koniec chciałbym cofnąć się do historii z bajkami gdyż przemiana wymaga różnych scenariuszów działania.
I think I'd like to just return at the end to the idea of stories. ~~~ Because I think stories are vital here.

TED

Potem odlatują a maszyna wypluwa więcej monet i orzeszków, i życie wygląda jak bajka, jeśli jesteś wroną.
And then they leave, and the machine spits up more coins and peanuts, and life is really dandy, if you're a crow.

TED

Czy Al opowiadał wam bajki o rodzinie Marini?
Was Al telling you about the Marino family?

OpenSubtitles

She needs oxygen around to fire, and we don't have a case.
Do strzelania z niej potrzebny jest tlen, a to nie ta bajka.

They say fairytales have happy endings, even though the passage can be rough.
Mówi się, że bajka musi mieć szczęśliwe zakończenie, chociaż droga może być wyboista.

Your tale merely confirms that women are mad and vain.
Twoja bajka dowodzi jedynie temu, że kobiety są szalone i próżne.

You just sail through life reading about people like me in the newspaper.
Dla ciebie życie to bajka O takich jak ja czytasz w gazetach.

It's just a story that this old man tells to get himself free drinks.
Jest tylko bajka, którą opowiada ten starzec, by się za darmo napić.

Mother Builds an Empire was your favourite bedtime story.
Matka buduje imperium, to była twoja ulubiona bajka na dobranoc.

I thought every story had a happy ending, but now I don't know.
Myślałam, że każda bajka ma szczęśliwe zakończenie. Ale teraz już nie wiem.

It's like a fairy tale for adults who can't handle death.
To jak bajka dla dorosłych, którzy nie mogą poradzić sobie ze śmiercią.

He just works in the kitchen. Yeah. It's not his story.
On po prostu pracuje w kuchni. tak. to nie jego bajka.

What can we do: as my father said, life isn't a fairy tale.
Cóż możemy zrobić: jak mawiał mój ojciec, życie to nie bajka.

Should have known that whole good sis, bad sis story was just showmanship crap.
Powinienem wiedzieć, że ta bajka o dobrej i złej siostrze miała tylko zainteresować widzów.

Unfortunately, this was no fairy tale. He took her hand, and he kissed it.
Niestety, to nie była bajka. Złapał jej rękę, i pocałował ją.

I wish I could tell you that... ...but prison is no fairy-tale world.
Chciałbym móc tak powiedzieć. Ale więzienie to nie bajka.

It was an ordinary bike, but the lock was something special.
To był zwykły rower, ale zamek to już inna bajka.

Now, maybe that's not the fairy tale you dream of... but that's real life.
Może to nie jest bajka o jakiej marzysz, ale takie jest prawdziwe życie.

And what woman doesn't want a fairy tale?
Kogo ja oszukuję? To bajka. A która kobieta nie lubi bajek?

Mr President, ladies and gentlemen, the history of asbestos is a sad one and a cautionary tale of what can happen when the precautionary principle is ignored.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Historia azbestu to smutna bajka, która zawiera ostrzeżenie, co może się stać, gdy zasada zapobiegania jest ignorowana.

And know if her tale falls from truth, then her life shall swiftly follow.
I wiedz, że jeśli jej bajka rozminie się z prawdą, - prędko straci życie.

I'm flattered, Santana, but I'm really not that into that.
Jestem zaszczycona, Santana, ale wiesz, że to nie moja bajka...

A tale of a mad murderess and a blood-thirsty devil.
Bajka o szalonej morderczyni i spragnionym krwi diable.

Not one fractured fairy tale from the good old days.
Nie jedna potrzaskana bajka z dawnych dobrych czasów.

If not... This is a fairytale, and he knows it.
To jakaś bajka i dobrze o tym wie.

Unless I'm on it, man, that's not my type of show.
To nie moja bajka, chyba że mnie pokazują.

Oh, so you're saying that it was real?
Masz na myśli to, że bajka była prawdziwa?

Perfect, happy family at church on Sundays, but at home, different story.
W kościele idealna rodzinka, ale w domu inna bajka.

This is the fairy tale; the reality is somewhat different.
To jest bajka o księżniczkach; rzeczywistość jest nieco inna.

Sometimes it's just allegories or fables that have a moral or theme, like the ghetto lifestyle.
Czasami to tylko alegoria lub bajka która ma morał lub temat, jak styl życia w ghettcie.

That story you were telling... How does it ends?
Ta bajka, którą opowiadałeś, jak ona się skończy?

The fairy tale ended a long time ago.
Bajka dla dzieci skończyła się dawno temu.

Our favorite story was Hansel And Gretel.
Naszą ulubioną była bajka o Jasiu i Małgosi.

Unfortunately, this fairy tale doesn't have a happy ending.
Niestety, ta bajka nie ma szczęśliwego zakończenia.

Okay, so now your fairy tale has begun.
Ok, więc teraz zaczyna się twoja bajka.

He still thinks that Atlantis is a fairy tale.
On wciąż myśli, że Atlantyda to bajka.

You know that this is just a fairy tale, right, sweetheart?
Wiesz że to jest tylko bajka, prawda?

But it is no bedtime story.
Ale to nie jest bajka na dobranoc.

Has nothing to do with the story.
Bajka nie ma tu nic do rzeczy.

One's enough. Unfortunately, this was no fairy tale.
Jedno wystarczy. Niestety, to nie była bajka.

Sure, but I always need a bed time story to get me to sleep.
Pewnie Ale zawsze ktoś opowiada mi bajkę na dobranoc. Bajka na dobranoc?

So you don't know if it's a fable or not.
Więc nie wiesz Czy to jest bajka czy nie.

Lian-Chu, he's even stronger than Silver Knight Gothic, and that's no fairy tale.
Lian-Chu, jest dużo silniejszy niż srebrny rycerz Gohick i to nie jest bajka.

And you know, that story is happy.
I wiesz, co, ta bajka jest radosna.

I know your life has not been a fairy tale,
Znam cię. Twe życie, to nie bajka.

Being a nice person is no picnic.
Bycie miłą osobą to nie bajka.

For me, it would have to be like a fairy tale.
Dla mnie, to będzie jak bajka.

My digital fairy tale's about to begin.
Moja cyfrowa bajka zaraz się zacznie.

This is a horrible story.
Mój Boże, to jest okropna bajka.

Not every fairy tale has a happy ending.
Nie każda bajka ma szczęśliwe zakończenie.

Right, wee ones, one story and then bed.
Dobrze, jedna bajka i do łóżek.

What a beautiful bedtime story this will be.
Jaka piękna bajka z tego będzie.

It was the cartoon about fish.
To była ta bajka o rybce.