Wordnet polsko-angielski

(a person who tells or invents fables)
fabulist
synonim: gawędziarz
synonim: bajcarz
synonim: bajczarz

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C folk-tale narrator; story-teller

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

prattler

Nowoczesny słownik polsko-angielski

teller of tales