Wordnet polsko-angielski

(a story about fairies
told to amuse children)
fairytale, fairy tale, fairy story
synonim: bajda

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

fairy story/tale

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C fairy tale
fable
story: świat ~ni fairyland

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STORY

LEGEND

MYTH

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f fable, fairy-tale

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Magiczne sztuczki podążają wzorem narracyjnej fikcji Są to baśnie tworzenia i zagubienia, śmierci i zmartwychwstania, przeszkód, które muszą zostać pokonane.
The tricks of magic follow the archetypes of narrative fiction. ~~~ There are tales of creation and loss, death and resurrection, and obstacles that must be overcome.

TED

There is, in your Bible, a fantastic tale about an apple and a snake.
W waszej Biblii istnieje owa baśń o jabłku i wężu.

The creation and negotiation process of the whole climate package has been reminiscent mostly of the Hans Christian Andersen fairy tale The Emperor's New Clothes.
Stworzenie pakietu klimatycznego i proces negocjacji przypominały w większości baśń Hansa Christiana Andersena Nowe szaty cesarza.

My digital fairy tale's about to begin.
Moja baśń cyfrowa właśnie się zaczyna.

Some say it is a story, a fairy tale.
Niektórzy mówią, że to bajka, baśń.

It's not even a fairy tale.
To nawet nie jest baśń.