Wordnet polsko-angielski

(relating to or characterized by anti-Semitism
hating Jews)
anti-semitic, antisemitic
synonim: antysemicki
synonim: żydożerczy

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. anti-Jewish, Antijewish