Słownik polsko-angielski

geogr. America
~ Łacińska - Latin America
~ Południowa - South America
~ Północna - North America
~ Środkowa - Central America

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

America

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

geogr. America