Wordnet polsko-angielski


1. (one who accepts an offer)
taker
synonim: reflektant

2. (an athlete who does not play for pay)
amateur: :

3. (someone who pursues a study or sport as a pastime)
amateur: : synonim: nieprofesjonalista
synonim: niefachowiec
synonim: niezawodowiec

4. (a person having a strong liking for something)
fancier, enthusiast: : synonim: miłośnik
synonim: wielbiciel
synonim: admirator
synonim: fascynat

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(nie zawodowiec) amateur, layman, dilettante
(lubiący coś) lover, fan
~ herbaty/kawy tea/coffee drinker

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(miłośnik) lover
fan.
2.
(nie zawodowiec) amateur

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AMATEUR

DABBLER

DILETTANTE

FAN

FANCIER

UNPROFESSIONAL

LOVER

CANDIDATE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m amateur, lover, fan

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

aficionado

layman

Nowoczesny słownik polsko-angielski

devotee

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Nie powstałaby w wielkich firmach. ~~~ Rap musiał się zacząć - i to trzeci argument - od tych "pro-amatorów".
Had to start -- this is the third point -- with these pro-ams.

TED

Okazało się, że oryginalnym właścicielem butelki był jeden z największych amatorów wina XVIII wieku.
The original owner of the bottle turned out to be one of the most enthusiastic wine buffs of the 18th century.

TED

Nie ma amatorów rakotwórczej wody kolońskiej.
So nobody likes particularly to -- you know, aftershave with carcinogens.

TED

Alkohol ma liczniejszych i bardziej zróżnicowanych amatorów niż tytoń i jest często produkowany w warunkach domowych, co oznacza niekontrolowaną sprzedaż i związane z tym ryzyko.
Alcohol has more numerous and more various consumers than tobacco, traditional production techniques, meaning uncontrolled marketing methods and related risks.

statmt.org

Na zapleczu gospody i w dawnej sali kinowej grupa amatorów wprawiała się w scenicznym rzemiośle biorąc na warsztat sztuki Szekspira, Moliera i Büchnera.
The troupe rehearsed plays by Shakespeare, Molière and Büchner in the back rooms of pubs and in the town’s former cinema. Play-acting has a tradition in the Bavarian town of Oberammergau.

Goethe Institut

Everything an amateur would need to create it can be found in these books.
Każdy amator, wszystko co potrzebne do jego wykonania mógłby znaleźć w tych książkach.

I told you not to include directly to the security system.
Mówiłem mu, żeby się nie podłączać do systemu bezpieczeństwa. Co za amator.

It does not matter much what subject the amateur covers, with his ideological blinders on: the result is always the same.
Nie ma znaczenia to, jakim tematem zajmuje się amator, mając na oczach ideologiczne klapki: rezultat jest zawsze taki sam.

You're not gonna bury him in the garden again like some amateur?
Chyba nie zamierzasz zakopać go w ogródku jak amator?

Compared to Red John was nothing, an amateur. Already forgotten.
Porównując z zabójcą Red John to nikt, zapomniany już amator.

An amateur like you can't go up against professionals.
Taki amator jak ty nie ma szans z zawodowcami.

No amateur is gonna kick me out of my hometown, Dean.
Żaden amator nie wykopie mnie z mojego miasta rodzinnego.

He was the best golfer I ever saw, professional or amateur
Był najlepszym golfistą jakiego kiedykolwiek widziałem, profesjonalista czy amator.

Maybe somebody who's involved in community theater or an amateur magician.
Może to ktoś z teatru albo magik - amator.

So, is your buddy, the other guy, here tonight?
A twój kumpel, drugi amator mamusiek, też tu jest?

Only an amateur like yourself would call it a cannon.
Tylko taki amator jak ty nazwałby to armatą.

I want to sell myself too.
Jeśli znajdzie się amator, także i samą siebie.

Undefeated as an amateur. Discovered God, or drugs, or pussy. Some such thing...
Niepokonany jako amator... odkrył narkotyki, cipkę czy coś takiego.

Everything an amateur would need to create it can be found in these books.
Wszystko, czego potrzebował amator... można znaleźć w tych książkach.

He doesn't know what he's doing!
To jest amator nie wiem co robi.

He makes Ron look like amateur hour.
To sprawia że Ron wygląda jak amator.

Bobby Jones is a true amateur and a gentleman.
Bobby Jones to prawdziwy amator i gentleman.

He's very smart, but he's an amateur
Jest bardzo inteligentny, ale to amator.

In cycling, amateur is a category.
W kolarstwie amator jest osobną kategorią.

Whoever made this bomb-- amateur.
Ktokolwiek zrobił tę bombę - amator.

And Fish, the rookie, gets to wear the sambaso.
I Fish, amator, dostanie do noszenia sambaso.

What is this, amateur night?
Co to jest, nocny amator?

This ain't no squirrelly amateur.
Nie zrobił tego żaden amator.

A sure mark of an amateur.
Pewny znak, że to amator.

You make me look like an amateur.
Przez ciebie wyglądam jak amator.

I felt like a blundering amateur.
Czułem się jak zupełny amator.

You make Bob Stack look like an amateur, Kent.
Sprawiasz że Bob Stack wygląda jak amator, Kent.

Who is this amateur?
Kim jest ten amator?

Friend, director, confessor, part-time amateur psychiatrist...
Przyjaciel, reżyser, spowiednik, czasami psychiatra amator...

It starts when an amateur astronomer...
Zaczyna się, kiedy ten astronom amator...

It was a stupid, amateur burglar.
To głupi włamywacz, amator.

Why amateur everything?
Dlaczego wszystko amator?

His father, Gérard Perrin, 55 years old, teacher and amateur violinist.
Ojciec, Gérard Perrin, 55 lat, nauczyciel i skrzypek amator..

But... he's lost as an amateur. Right?
Ale... przegrał jako amator, prawda?

Eric Bristow: amateur.
Eric Bristow: Amator.

fights as a pro, 50 as an amateur.
walk jako zawodowiec, 50 jako amator.

From Brookline, Massachusetts, amateur Mr. Francis Ouimet.
Z Brookline, Massachusetts, amator, pan Francis Ouimet.