Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(obrońca) advocate
(prawnik) barrister, attorney at law (am.), counsel, attorney, public attorney, counsel at law (am.), counsellor, counsellor-at-law, lawyer, solicitor, br. (uprawniony do występowania przed sądem) barrister
barrister-at-law, am counsel (I) or, attorney at law, counsel, public attorney, szk. Advocate, counsel (I) or at Iaw, pleader, trial counsel (lawyer), writer to the signet szkoc.
adwokat królewski (adwokat państwowydo spraw morskich, rodzinnych i spadkowych, doradca w zagadnieniach prawa międzynarodowego) : Queen's advocate bryt., King's advocate bryt.adwokat nie mający tytułu adwokata królewskiego: junior barrister (counsel) adwokat obrony: Counsel for the Defenceadwokat oskarżonego: Counsel for the Prisoneradwokat powoda: Counsel for the Plaintiffadwokat prowadzący kancelarię: practitioneradwokat przyjmujący wynagrodzenie od obu stron (w formie łapówki) : ambidexteradwokat reprezentujący wielkie przedsiębiorstwa: corporation lawyeradwokat udzielający porad (ale nie występujący w sądzie) : chamber counseladwokat w sprawach karnych: criminal lawyeradwokat występujący w czyjejś obronie: am. attorneyadwokat występujący jedynie w niższych sądach: solicitor bryt.adwokat występujący w sprawach karnych: trial counseladwokat występujący w sprawie (którego nazwisko figuruje w aktach) : attorney of recordadwokat z upoważnienia: by attorney, by power of attorneyadwokat z urzędu (występujący w Sądzie Najwyższym) : Official Solicitor bryt.główny adwokat strony: senior counsel, leading counsel
(br.) Queen's Counsel (Q.C.) aplikant adwokata: articled clerk, Trainee Solicitormłodszy adwokat (nie posiadający rangi adwokata królewskiego) : utter barrister bryt.młodszy adwokat nie mający tytułu radcy królewskiego, w związku z tym zwracający się do trybunału spoza palestry: br. utter barristermłody adwokat: stuff gown bryt. potopinia adwokata dotycząca potrzeby powołania dowodów dla poparcia roszczenia klienta: advice on evidencepisemne oświadczenie adwokata: attorney's opinionpostanowienie o ustanowieniu adwokata z urzędu: legal aid certificaterejestr adwokatów: the Barstatus prawny adwokata: attorneyshipustanowienie adwokata: briefing a counselwynagrodzenie adwokata zależne od wygrania sprawy: contingent feewystąpienie adwokata przed sądem: pleadingangażować adwokata: to engage counselbyć adwokatem: to be at the Barnaradzać się ze swym adwokatem: to confer with one's lawyeroddać sprawę adwokatowi: to give a brief to advocatepowierzyć sprawę adwokatowi: to place a case in the hands of a lawyerpracować jako adwokat: to practice the law, to be a legal practitionerpraktykować jako adwokat: to practice at the Bar, to solicitprzygotowywać się do zawodu adwokata: to study for the Bar, to be admitted to the Bar, to read for the Barskreślić kogoś z listy adwokatów: to strike sb off the roll of lawyersustanowić adwokata: to assign a counsel, to brief a counselwystępować jako adwokat po stronie powoda: to appear for the prosecutionwystępować w charakterze głównego adwokata strony: to lead in the casewyznaczać adwokata obrońcą z urzędu: to appoint ex officio a barrister as a counsel for the defencezaangażować adwokata: to engage a counselzasięgać rady adwokata: to consult an attorneyzostać adwokatem: to be called to the Bar, to be a member of the Barzostać skreślonym z listy adwokatów: to be struck off the rolls

Wordnet polsko-angielski

advocaat
synonim: ajerkoniak
synonim: jajecznik
synonim: syrop adwokatowy

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

barrister, advocate, (US) attorney
(prawnik) lawyer

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C barrister, lawyer
(fig) advocate

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m lawyer
barrister (niższy) solicitor, am. attorney
fig. advocate

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m
1. advocate
2. solicitor
3. lawyer
4. attorney-at-law
5. barrister
6. counsel ~ dyżurny duty solicitor ~ generalny Advocate General
Solicitor-General ~ generalny w Szkocji Solicitor-General for Scotland ~ główny leader
leading councel ~ królewski bryt. King’s Counsel
Queen’s Counsel
silk ~ młodszy junior ~ obrony defence counsel ~ oskarżenia counsel for the prosecution
prosecution counsel ~ praktyk litigation practitioner ~ przekazujący sprawę z powodu braku czasu devil ~ z urzędu Official Solicitor ~ zatrudniony employed advocate ustanowienie ~a briefing a councel umowa z ~em retainer zaliczka wypłacona ~owi retaining fee powierzyć swoje sprawy ~owi to trust a lawyer with sb’s affairs, to trust a barrister sb’s affairs, to trust sb’s affairs to the lawyer praktykować jako ~
1. bryt. to practice at the Bar

2. to practise law, to act as barrister występować jako czyjś ~ to hold a brief for sb zaangażować ~a to retain a counsel, to appoint a counsel

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PLEADER

ADVOCATE

BARRISTER

COUNSEL

COUNSELOR

LAWYER

SOLICITOR

COUNSELLOR

ATTORNEY

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. advocate
2. solicitor
3. lawyer
4. attorney-at-law
5. barrister
6. counsel

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

advocate, attorney, solicitor

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m lawyer
am
.~attorney
bryt. barrister, ~ (niższy) solicitor
przen.~advocate

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

pr. lawyer
attorney
solicitor
barrister
counsel

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

fixer

Nowoczesny słownik polsko-angielski

public attorney

attorney-at-law

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Przez osiem miesięcy odmawiano im możliwości skorzystania z adwokata.
For eight months, they were denied the opportunity of legal counsel.

statmt.org

Jestem adwokatem Alfonsa Giardella.
I'm counsel to Alfonse Giardella.

OpenSubtitles

Have you lawyer put you back on the witness stand.
Adwokat ma z powrotem posadzić cię na miejscu dla świadków.

The lawyer says once you sign these, all of Wolfgang's property is mine.
Adwokat mówi, że po podpisaniu, wszystkie nieruchomości Wolfganga będą moje.

There is no point in going to the courts, a lawyer tells me.
A adwokat mówi mi, że nie ma sensu iść z tym do sądu.

As your attorney, I gotta tell you the evidence is overwhelming.
Jako twój adwokat muszę ci to powiedzieć. Dowody są niepodważalne.

Hopefully he won't change his mind when his lawyer is around.
Mam nadzieję, że nie zmieni zdania jak jego adwokat będzie w pobliżu.

Maybe you didn't notice the way my lawyer looked at your fiancée.
Może nie zauważyłeś, jak mój adwokat patrzył na twoją narzeczoną.

Possible conflict of interest... ...so I need outside counsel.
Możliwy jest konflikt interesów, więc potrzebny mi adwokat z zewnątrz.

My attorney will be in touch with you about the damage to the door.
Mój adwokat będzie w dotknięciu z tobą o szkodzie do drzwi.

My lawyer says I have a right to know if she's my child.
Mój adwokat mówi, że mam prawo się dowiedzieć, czy to moje dziecko.

That would mean that his lawyer could've walked in and shot him.
To by znaczyło, że jego adwokat mógł wejść i do niego strzelić.

I know my rights better than any lawyer whose a pawn in the system.
Znam swoje prawa lepiej niż jakikolwiek adwokat, pionek tego systemu.

That lawyer told me that I shouldn't talk to anybody about this stuff.
Adwokat powiedział mi że nie powinienem z nikim na ten temat rozmawiać.

And another counselor kind enough to step in at the last minute.
I kolejny adwokat, który postanowił dołączyć do nas w ostatniej chwili.

My attorney's filing for full custody first thing Monday morning.
Mój adwokat wypełni podanie o pełną opiekę w poniedziałek rano.

Still making people think I'm a therapist... ...by putting Attorney at Lawon my door.
Nadal nabieram ludzi, że jestem terapeutą, przez wywieszanie plakietki adwokat na drzwiach.

Also present are the suspect's lawyer... psychiatrist and social worker.
Obecni są także adwokat podejrzanego, psychiatra i pracownik opieki społecznej.

The prosecutor and defendant go at it, the best advocate wins.
Prokurator i pozwany idą na to, że najlepszy adwokat wygra.

Here a state of our accounts that provided me our lawyer.
To raport o stanie twoich finansów, który przysłał mi adwokat.

My lawyer will come after you for harassing my family.
Adwokat dobierze się do ciebie za nękanie mojej rodziny.

And the only person you should call is a lawyer.
A jedyną osobą, do której powinieneś zadzwonić jest adwokat.

Gerry Spence says an attorney must construct his own reality.
Gerry Spence mówi że adwokat musi sam konstruować własną rzeczywistość.

As your attorney, I advise you to rent a fast car with no top.
Jako twój adwokat radzę ci wynająć bardzo szybki kabriolet.

As your attorney, I advise you to rent a fast car with no top.
Jako Twój adwokat radzę Ci wypożyczyć bardzo szybki samochód, kabriolet.

As your ex-attorney, I advise you not to worry.
Jako twój były adwokat radzę ci się nie martwić.

Any smart lawyer will plead him not guilty by reason of insanity.
Jego adwokat zdoła go wybronić ze względu na niepoczytalność.

Shame a kid like Moon losing his leg.
Mój adwokat ci nie pomoże. Szkoda że Moon straci nogę.

I understand, but her attorney is going to have to take care of it.
Rozumiem, ale jej adwokat będzie musiał się tym zająć.

He's only the best criminal lawyer in illinois.
To jest najlepszy adwokat w sprawach karnych w całym Illinois.

You imbecile, Madam Lawyer is here, at least greet her
Ty kretynie, pani adwokat tu jest, przynajmniej ją przywitaj.

I think you should knowI've killed a lot of people.
Jako mój adwokat, powinieneś wiedzieć, że zabiłem mnóstwo ludzi.

As your attorney, I advise you to leave this room at once.
Jako twój adwokat radzę ci natychmiast opuścić ten pokój.

I'm sure my attorney would love to do it.
Jestem pewien, że mój adwokat z przyjemnością to uczyni.

My counsel says we were not aware of the extermination of the millions.
Mój adwokat powiedział, że nie byliśmy świadomi eksterminacji milionów.

She will when her lawyer tells her to.
Nie będzie jej pasowało, kiedy adwokat jej o tym powie.

Your attorney wants me to look you in the face.
Twój adwokat chce żebym spojrzał Ci prosto w twarz.

So I guess we're not pursuing your lawyer obsession?
Więc domyślam się, że nie ścigamy twojej pani adwokat?

It is easy, of course, to add fuel to the fire here and, like Mrs Beer, to act as a great advocate.
Oczywiście łatwo jest tutaj dolewać oliwy do ognia i występować jako wielki adwokat, jak pani Beer.

My attorney said you had some more questions for me before I go home.
Adwokat powiedział, że macie do mnie kilka pytań zanim wyjdę do domu.

As executor, I can tell you that Mr. Winch's desire was always very clear.
Jako jego adwokat mogę zapewnić, że polecenia pana Wincha zawsze były jasne.

As your attorney, I advise you to marry her immediately.
Jako twój adwokat radzę ci, żebyś ożenił się z nia jak najszybciej.

I'm speaking to you now as your friend!
Mówię ci się, a nie jako adwokat, ale jako przyjaciela.

Your Honor, I don't know who is the worse offender, Manion or his lawyer.
Nie wiem, kto jest bardziej obraźliwy: Manion czy jego adwokat.

My advice both as your friend and legal counselor is to give yourself up.
Radzę ci jako przyjaciel i adwokat - poddaj się.

This is absurd. I'm not saying anything until my lawyer gets here.
To absurd, nie powiem nic więcej, dopóki nie przyjedzie mój adwokat.

The resident counselor wants us at their meeting tomorrow.
Adwokat rady mieszkańców zaprasza nas na jutrzejsze zebranie. Zdąży siostra na 7?

You think maybe your lawyer could get me the electric chair?
Myślisz, że twój adwokat mógłby mi załatwić krzesło elektryczne? Kurwa...

And one that's gonna trust you because he trusts me.
Potrzebny ci adwokat. Taki, który będzie ci ufał, bo ufa mi.

An attorney for the League representing the Cristeros came to see me today.
Adwokat z Ligi reprezentujący Cristeros przyszedł dziś zobaczyć się ze mną.

But sometimes a great barrister can make the best of what Iittle there is.
Ale czasami wielki adwokat może zrobić najlepszy, którego IittIe, który jest.