Wordnet polsko-angielski

(a comment or instruction (usually added)
"his notes were appended at the end of the article"
"he added a short notation to the address on the envelope")
note, annotation, notation
synonim: dopisek
synonim: przypisek
synonim: nota

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

annotation, note
(wpisana do dokumentu) endorsement
wprowadzać ~cje to annotate, to make a note

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C annotation
note

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f annotation (w książce)
endorsement (w prawie jazdy)

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

note, annotation, indorsement~ na dokumencie - indorsement~ w książce - book reference

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

indorsemen~a na odwrocie dokumentu endorsementopatrywać ~ą to annotate

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. indorsement
2. endorsement
3. note ~ na dokumencie indorsement ~ na odwrocie dokumentu endorsement ~ o przewinieniu drogowym endorsement

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NOTE

REFERENCE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. indorsement
2. endorsement
3. note

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f annotation

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

notation, note

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

endorsement

Nowoczesny słownik polsko-angielski

notation

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Proponuję system zamieszczania w paszportach użytkowników adnotacji, aby nie doświadczali takich regularnych upokorzeń.
I propose a system for endorsing users' passports so that they are not subject to this humiliation on a regular basis.

statmt.org

Lecz ich obietnica pojawiła się już w planie działania na 2007 r.: adnotacje w paszportach, informacje na plakatach, strona internetowa w budowie.
But these were promised in the action plan in 2007: a reference in passports, posters, a website in development.

statmt.org

Apeluję więc do Komisji o wprowadzenie obowiązku dołączania do odpowiednich reklam online wyraźnie widocznej adnotacji "reklama behawioralna”.
I therefore call on the Commission to make it obligatory to insert the clearly readable words 'behavioural advertisement' into the relevant online advertisements.

statmt.org

First recorded contact with the police department about Allen was in Pomona.
Pierwsza adnotacja dotyczy spotkania w oddziale policji. Miało ono miejsce w Pomona.

We must not confuse bureaucracy with transparency, because not every entry registered on a piece of paper or every approval recorded in a file contributes to making cohesion projects transparent.
Nie wolno nam mylić biurokracji z przejrzystością, ponieważ nie każda adnotacja na papierze i nie każde zezwolenie w segregatorze przyczynia się do poprawy przejrzystości projektów spójności.