Wordnet polsko-angielski


1. (a sketchy summary of the main points of an argument or theory)
outline, synopsis, abstract, precis


2. (the process of formulating general concepts by abstracting common properties of instances)
abstraction, generalization, generalisation: : synonim: abstrakcja

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

abstract

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C synopsis
abstract: napisać ~ to abstract, to make a synopsis of

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TRACKER

Słownik techniczny polsko-angielski

m abstract

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Tak więc nasz abstrakt składa się z króciutkiego streszczenia oraz ikony wskazującej dziedzinę, do której należy.
So the summary consists of just a little synopsis and an icon to indicate the topical area that it comes from.

TED