Wordnet polsko-angielski


1. (a situation in which life seems irrational and meaningless
"The absurd is the essential concept and the first truth"--Albert Camus)
absurd, the absurd


2. (an abstract painting)
abstraction: :

3. (a concept or idea not associated with any specific instance
"he loved her only in the abstract--not in person")
abstraction, abstract: :

4. (the process of formulating general concepts by abstracting common properties of instances)
abstraction, generalization, generalisation: : synonim: abstrakt

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

abstraction

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C abstraction

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f abstraction

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ABSTRACT

ABSTRACTEDNESS

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f abstraction

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

log. abstraction
abstract idea

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Dla większości ludzi na świecie zmiany klimatu to abstrakcja.
Climate change is a really abstract thing in most of the world.

TED

To nie jest abstrakcja wyrwana z kontekstu prawa; to prawdziwy argument.
This is not an abstract point of law; it is a real argument.

statmt.org

Przypomnijmy sobie, że komórki nie są abstrakcją.
Let's remind ourselves that cells are not an abstract concept.

TED

Dokładne odwzorowywanie rzeczywistości nie leży w naturze Tiny Lanik – reżyserka lubi nasycać swe inscenizacje abstrakcją.
Portraying a carbon copy of reality is not Tina Lanik’s style.

Goethe Institut

Jeśli zbytnio się oddalę obraz będzie zamazany, powstaną nieostre plamy przypominające tylko abstrakcję moich oczu.
You know, you're going to have these kind of blurry spots like this that maybe only resemble eyes in a very very abstract way.

TED

You presented a figure of minus 2.77%, but that is pure nonsense to the national parliaments that are unfamiliar with this.
Zaproponowaliście zmniejszenie o 2,77 %, lecz dla parlamentów europejskich to czysta abstrakcja, bowiem one nie orientują się w sprawie.

This is not an abstract point of law; it is a real argument.
To nie jest abstrakcja wyrwana z kontekstu prawa; to prawdziwy argument.

Terrorism is not an abstraction; it is very real.
Terroryzm to nie abstrakcja, to coś bardzo realnego.

Not something abstract, like fortune telling, or magic.
A nie abstrakcja, jak przepowiednie czy magia.

But your Marxist analysis is abstract.
Ale twoja marksistowska analiza to abstrakcja.

Well, it's not abstract to me.
Dla mnie to nie jest abstrakcja.

There's nothing abstract about that now, is it?
To nie jest żadna abstrakcja.

Here it's all shrieks... and abstracts.
Tutaj to tylko krzyki... i abstrakcja.