Wordnet polsko-angielski

(failure to be present)
absence
synonim: nieobecność
synonim: niebytność

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(brak, nieobecność kogoś/czegoś) absence
(opuszczanie pracy z/lub bez powodu) absenteeism

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

absence~ chorobowa - sickness absence/absenteeism~ ilość absencji - amount of absenteeism~ obliczyć absencję - to calculate the level of absenteeism~ wskaźnik absencji - rate of absenteeism

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f absence, absenteeism ~ chorobowa sick absenteeism ~ w pracy absence from work

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ABSENCE

ABSENTEEISM

TRUANCY

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

absence, absenteeism

Słownik techniczny polsko-angielski

f absenteeism

Nowoczesny słownik polsko-angielski

non-attendance

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Skoro mamy kraj, w którym absencja wyborcza wynosi ponad 50 %, to jak możemy mówić o demokracji?
When we have a country in which abstentions exceed 50%, how can we talk of democracy?

statmt.org

When we have a country in which abstentions exceed 50%, how can we talk of democracy?
Skoro mamy kraj, w którym absencja wyborcza wynosi ponad 50 %, to jak możemy mówić o demokracji?

Begging, keeping children from basic health care, or worse, systematic school absenteeism, are altogether wrong in our society.
Żebranie, pozbawianie dzieci podstawowej opieki zdrowotnej lub, co gorsza, systematyczna absencja szkolna są uznawane za zdecydowanie nie do przyjęcia w naszym społeczeństwie.