Wordnet polsko-angielski

(an indigenous person who was born in a particular place
"the art of the natives of the northwest coast"
"the Canadian government scrapped plans to tax the grants to aboriginal college students")
native, indigen, indigene, aborigine, aboriginal
synonim: tubylec
synonim: autochton
synonim: tuziemiec
synonim: krajowiec

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C Aborigine

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ABORIGINAL

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

etn. (Australian) aborigine

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Aborigine

Nowoczesny słownik polsko-angielski

autochthon