Wordnet polsko-angielski


1. (an optical phenomenon resulting from the failure of a lens or mirror to produce a good image)
aberration, distortion, optical aberration


2. (a physical condition in which there is a disturbance of normal functioning
"the doctor prescribed some medicine for the disorder"
"everyone gets stomach upsets from time to time")
disorder, upset: : synonim: zaburzenie
synonim: zakłócenie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

aberration
~ chromatyczna chromatic aberration
~ umysłowa mental aberration

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C aberration

Słownik techniczny polsko-angielski

f aberation, aberration

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

To aberracja, jednak bardzo interesująca.
This is warped, but very interesting.

statmt.org

It could be an aberration or malfunction of some kind.
Może to tylko jakaś aberracja lub zakłócenie.

It could be an aberration or malfunction of some kind.
To mogła być aberracja lub usterka sprzętu.

This is warped, but very interesting.
To aberracja, jednak bardzo interesująca.

What have you done about this?
Aberracja, co z tym zrobimy?

No, it is no aberration.
To nie jest aberracja.