Wordnet polsko-angielski


1. (everything that exists anywhere
"they study the evolution of the universe"
"the biggest tree in existence")
universe, existence, creation, world, cosmos, macrocosm
synonim: kosmos
synonim: wszechświat
synonim: makrokosmos
synonim: uniwersum
synonim: makroświat

2. (the 3rd planet from the sun
the planet we live on
"the Earth moves around the sun"
"he sailed around the world")
Earth, earth, world, globe: : synonim: Ziemia
synonim: kula ziemska
synonim: niebieska planeta
synonim: trzecia planeta od Słońca
synonim: glob
synonim: padół
synonim: błękitna planeta

3. (a particular society at a particular time and place
"early Mayan civilization")
culture, civilization, civilisation: : synonim: kultura
synonim: cywilizacja
synonim: krąg kulturowy

4. (the natural physical world including plants and animals and landscapes etc.
"they tried to preserve nature as they found it")
nature: : synonim: przyroda
synonim: natura
synonim: matka natura
synonim: środowisko
synonim: stworzenie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

world
~ pracy working class
~ przestępczy underground, underworld
wielki ~ high life, high society
~ zmarłych underworld
znać ~ to have been around
przyjść na ~ to be born
mistrzostwa ~ta world championship
Trzeci Świat Third World
na świecie on earth

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C world: Stary/Nowy the Old/the New World; Trzeci the Third World; tamten ~the next world; wielki ~high society; koniec ~a doomsday; the end of the world; ~ przestępczy the underworld; the world of crime; mistrz ~a world champion; przyjść na ~ to be born; to come into the world; puszczać w ~to publish; to release; ~a poza kimś nie widzieć to think the world of sb; na całym świecie all over the world; za nic w świecie not for (anything in) the world; stary jak ~as old as the hills; tamten ~ the next world

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

world~ finansjery - world of high finance~ gospodarczy - commercial world~ na całym świecie - throughout the world, worldwide~ prawniczy - legal world~ przestępczy - criminal world, underworld~ słynny na całym świecie - world-famous~ z całego świata - from all over the world

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m world ~ handlowy business world ~ przestępczy criminal population, underworld

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WORLD

HUMANITY

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m world; tamten (drugi) ~ next world; przyjść na ~ come into the world; na świecie in the world; po całym świecie all over the world

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

world
~ biznesu - business world
~ kariery - career world

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

earth