á
í
ñ
ü
¡
Słownik techniczny polsko-hiszpańskiAnna Kienzler

unitario, elemental, específico, individual