Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

net price

Słownik techniczny polsko-angielski

net price, short price