Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

objectives of the second pillar of the Unio