Słownik religii polsko-angielski

cell

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

cloister cell