Serwis Ling.pl korzysta z plików cookies
  • Ostatnio szukane tłumaczenia:

  • retreat

retreat - ritriːt

Wielki słownik angielsko-polski
red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) wycofywać się;
retreat before sth - wycofywać się przed czymś;
retreat into one’s thoughts - zamyślić się;
retreat behind sth - wycofywać się za coś;
retreat into silence - zamilknąć;

(Noun) odwrót, wycofanie się; kryjówka, ustronie; religia rekolekcje;
beat the retreat - militarny dać sygnał do odwrotu;
country retreat - wiejskie ustronie;
be in retreat - być w odwrocie, spadać;
retreat from sth - wycofywać się z czegoś; odwrót/wycofanie się z czegoś;
go into a retreat - religia udać się na rekolekcje; udać się na odosobnienie;
beat a hasty retreat - wycofać się w pośpiechu;

Słownik angielsko-polski PARK
Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(withdrawal) odwrót.
2.
(secluded place) ustronie.vi (withdraw) wycofywać się

Słownik angielsko-polski EXETER

(from) (to) odsuwać się (od), wycofywać się (do), uciekać, umykać, uchodzić, usuwać się
usunięcie się, wycofanie się, odwrót, ucieczka, opuszczenie, schronienie, ustronie, ograniczenie (działalności)
beat a hasty ~ zaniechać, wycofać się

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wycofywać się (o armii)

kryjówka

azyl

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski
Anna Słomczewska

cofanie się

Wojskowy słownik angielsko-polski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vi cofać się
s odwrót
usunięcie się
rel. rekolekcje

ECTACO słownik angielsko-polski
Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ODWRÓT

CAPSTRZYK

COFANIE

WYCOFANIE SIĘ

SCHRONIENIE

REKOLEKCJE [KOŚC.]

MEDYTACJA

ODSUNIĘCIE SIĘ

ZACISZE

REJTERADA

UJŚCIE

COFAĆ

WYCOFAĆ

COFAĆ SIĘ

WYCOFAĆ SIĘ

ODSTĄPIĆ

ODSUNĄĆ

UJŚĆ

USTĄPIĆ

ZREJTEROWAĆ

REJTEROWAĆ

KRYĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski
aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V odsuwać się
V wycofywać się
N odwrót
N schronienie
N uciekać

Wordnet angielsko-polski


1. (a place of privacy
a place affording peace and quiet)
zacisze, ustronie


2. (an area where you can be alone)
samotnia, pustelnia: : synonim: hideaway

3. ( (military) withdrawal of troops to a more favorable position to escape the enemy's superior forces or after a defeat
"the disorderly retreat of French troops")
odwrót, rejterada: :

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski
2005, Krzysztof Czekierda

1. relig. rekolekcje
2. odosobnienie
zacisze
schronienie
azyl
3. odwrót
ustąpienie

Otwarty słownik angielsko-polski
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ucieczka

ustępować

ustronie

wycofywać

wypoczywać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

takt. odwrót; wycofanie (się); wojsk. apel wieczorny; capstrzyk
~, defensive - odwrót defensywny
~, disordered - wycofanie się w nieładzie
~, disorderly - odwrót chaotyczny
~, enemy's - wycofanie się nieprzyjaciela
~, feigned - odwrót pozorowany, wycofanie pozorowane
~, fighting - wycofanie się w walce
~, general - odwrót na całej linii, odwrót powszechny
~, hasty - odwrót pospieszny
~, hurried - wycofanie pospieszne
~ in disorder - wycofanie się w nieładzie
~, orderly - odwrót planowy
~, panic(ky) - odwrót w panice, wycofywanie w panice

Wordnet Dictionary

withdrawal for prayer and study and meditation, (military) withdrawal to a more favorable position, an area where you can be alone, (military) a bugle call signaling the lowering of the flag at sunset, (military) a signal to begin a withdrawal from a dangerous position, a place of privacy, make a retreat from an earlier commitment or activity, pull back or move away or backward, move back, move away, as for privacy

Webster's Dictionary of English

(n.) The act of retiring or withdrawing one's self, especially from what is dangerous or disagreeable., (n.) The place to which anyone retires
a place or privacy or safety
a refuge
an asylum., (n.) The retiring of an army or body of men from the face of an enemy, or from any ground occupied to a greater distance from the enemy, or from an advanced position., (n.) The withdrawing of a ship or fleet from an enemy for the purpose of avoiding an engagement or escaping after defeat., (n.) A signal given in the army or navy, by the beat of a drum or the sounding of trumpet or bugle, at sunset (when the roll is called), or for retiring from action., (n.) A special season of solitude and silence to engage in religious exercises., (n.) A period of several days of withdrawal from society to a religious house for exclusive occupation in the duties of devotion
as, to appoint or observe a retreat., (v. i.) To make a retreat
to retire from any position or place
to withdraw
as, the defeated army retreated from the field