Serwis Ling.pl korzysta z plików cookies
  • Ostatnio szukane tłumaczenia:

  • premium

premium - priːmiəm

Wielki słownik angielsko-polski
red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biznes premia, dodatkowa zapłata, dopłata; składka; finanse składka ubezpieczeniowa;
premium pay - (Noun) dodatek za nadgodziny; premia, premia specjalna;
premium gasoline - benzyna super;
at a premium - cenny, poszukiwany, po wyższej cenie, wysokiej jakości;

Słownik angielsko-polski PARK
Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(reward
additional charge or payment) premia
dodatkowa zapłata, dopłata.
2.
(amount paid for insurance) składka ubezpieczeniowa.
3.
at a ~ na wagę złota

Słownik angielsko-polski EXETER

premia, nagroda, składka, opłata
at a ~ po wyższej cenie
poszukiwany, potrzebny
put/place a high ~ cenić

Nowoczesny słownik angielsko-polski

składka ubezpieczeniowa

dopłata

dodatkowa zapłata

składka na ubezpieczenie

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski
Anna Słomczewska

nagroda pieniężna, odstępne n

Wojskowy słownik angielsko-polski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s premia

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'primi@m(też premium gas) n Benzyna wysokooktanowa; etylina super Use premium gas only (Używajcie tylko etyliny) - Student University of Alabama (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n premia
składka (ubezpieczeniowa)
at a premium - cenny, poszukiwany
po wyższej cenie
adj wysokiej jakości

ECTACO słownik angielsko-polski
Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PREMIOWY

NAGRODA

OPŁATA ZA NAUKĘ

PREMIA

UBEZPIECZENIE

AŻIO

Słownik trudnych zwrotów 'Awangarda'
udostępniony dzięki agencji Awangarda

składka

Wordnet angielsko-polski

(a fee charged for exchanging currencies)
ażio, agio, ażjo, ażyo
synonim: agio
synonim: agiotage
synonim: exchange premium

Słownik internautów

nagroda
odstępne
składka ubezpieczeniowa

Otwarty słownik angielsko-polski
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dodatek

opłata

stawka

wynagrodzenie

Słownik techniczny angielsko-polski

premia f

Wordnet Dictionary

payment or reward (esp from a government) for acts such as catching criminals or killing predatory animals or enlisting in the military, payment for insurance, a fee charged for exchanging currencies, having or reflecting superior quality or value

Webster's Dictionary of English

(n.) A reward or recompense
a prize to be won by being before another, or others, in a competition
reward or prize to be adjudged
a bounty
as, a premium for good behavior or scholarship, for discoveries, etc., (n.) Something offered or given for the loan of money
bonus
-- sometimes synonymous with interest, but generally signifying a sum in addition to the capital., (n.) A sum of money paid to underwriters for insurance, or for undertaking to indemnify for losses of any kind., (n.) A sum in advance of, or in addition to, the nominal or par value of anything
as, gold was at a premium
he sold his stock at a premium