é
Ì
Í
Ò
Ó
Ù
Ú
Słownik uniwersalny włosko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Hanna Cieśla)

m lista f, spis, wykaz m
rejestr m
~ di elettori lista wyborcza
~ telefonico książka telefoniczna
~ in ordine alfabetico spis alfabetyczny

Otwarty słownik włosko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

lista

spis

wykaz