é
Ì
Í
Ò
Ó
Ù
Ú
Słownik uniwersalny włosko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Hanna Cieśla)

f woda f
~e wody (morza, rzeki)
~a bollente wrzątek
~a di colonia woda kolońska
~a dolce słodka woda
~a minerale woda mineralna
~a potabile woda zdatna do picia
~a santa woda święcona
~a di selz woda sodowa
~a tonica tonik
l´~a arriva fino alla vita woda sięga do pasa

Otwarty słownik włosko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

woda