é
Ì
Í
Ò
Ó
Ù
Ú
Słownik religii włosko-polski Iwona Kienzler

akolita m (mężczyzna pomagający kapłanowi w sprawowaniu Eucharystii)