é
Ì
Í
Ò
Ó
Ù
Ú
Słownik religii włosko-polski Iwona Kienzler

aklamacja liturgiczna (krótka formuła, którą wierni potwierdzają czynność liturgiczną celebransa albo wielbią Boga. Najczęściej używane to: Amen, Alleluja, Kyrie eleison, Hosanna)