é
Ì
Í
Ò
Ó
Ù
Ú
Słownik uniwersalny włosko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Hanna Cieśla)

vt abonować
~arsi abonować, prenumerować (a qc coś)
~arsi a una rivista abonować <
prenumerować>
czasopismo