é
Ì
Í
Ò
Ó
Ù
Ú

Słownik częstych błędów

Patrz remote / abandon(ed)