é
Ì
Í
Ò
Ó
Ù
Ú
Słownik uniwersalny polsko-włoskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Hanna Cieśla)

v imperf (odczuwać żal) rimpiangere
(skąpić) lesinare, dare di malavoglia
~uję, że nie widziałem tego filmu mi dispiace di non aver visto quel film
~ował sobie jedzenia si lesinava il cibo

Otwarty słownik polsko-włoskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dolersi

pentimento

pentirsi

rimpiangere