é
Ì
Í
Ò
Ó
Ù
Ú
Słownik architektury polsko-włoski

akceptować warunki, przystać na warunki