á
í
ñ
ü
¡
Słownik techniczny polsko-hiszpańskiAnna Kienzler

banda de forzamiento, aro de forzamiento (de un proyectil)