á
í
ñ
ü
¡
Słownik techniczny polsko-hiszpańskiAnna Kienzler

descarnado m, descarnadura