á
í
ñ
ü
¡
Słownik techniczny polsko-hiszpańskiAnna Kienzler

colada vertical, colada directa