á
í
ñ
ü
¡
Słownik uniwersalny polsko-hiszpańskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

m cuadro m, pintura f
(wizerunek, podobizna) imagen f
na ~ i po-dobieństwo a imagen y semejanza
(na ekranie) imagen f

Słownik techniczny polsko-hiszpańskiAnna Kienzler

imagen