á
í
ñ
ü
¡
Słownik uniwersalny polsko-hiszpańskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

praep al lado de, junto a; usiadł ~ siostry se sentó al lado de su hermana; adv al lado, cerca; kino było tuż ~ el cine estaba al lado [al ladito]