á
í
ñ
ü
¡
Słownik uniwersalny polsko-hiszpańskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

adj más lejano, más alejado; (następny) ulterior; ciąg ~ nastąpi continuará; na ~m planie en un segundo plano; zob. daleki