á
í
ñ
ü
¡
Słownik uniwersalny polsko-hiszpańskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

m alarma f
bić na ~ dar la alarma

Otwarty słownik polsko-hiszpańskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

alarma

Słownik częstych błędów

Wyraz alarm jako rzeczownik oznacza przerażenie, dźwięk ostrzegawczy, natomiast jako czasownik oznacza wywoływać przestrach możliwym zagrożeniem, przerażać czymś, np. News about the hurricane alarmed most of the citizens (Wiadomość o huraganie wywołała przerażenie u większości mieszkańców). Gdy chcemy powiedzieć o zaalarmowaniu kogoś, powiadomieniu o niebezpieczeństwie, lepiej jest użyć słowa alert, np. When the scientists learnt about the hurricane, they alerted the journalists (Gdy naukowcy dowiedzieli się o zbliżającym się huraganie, powiadomili dziennikarzy)