á
í
ñ
ü
¡
Słownik techniczny polsko-hiszpański Anna Kienzler

adsorbato m, substancia adsorbida