á
í
ñ
ü
¡
Słownik techniczny polsko-hiszpański Anna Kienzler

absorbibilidad f, poder absorbante