á
í
ñ
ü
¡
Słownik techniczny polsko-hiszpański Anna Kienzler

escorrentía pluvial, escurrimiento pluvial