à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
ECTACO słownik polsko-francuskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CABOTAGE

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) cabotage~ lotniczy - (m.) cabotage aérien~ morski - (m.) cabotage maritime~ rzeczny - (m.) cabotage fluvial