Wordnet polsko-angielski


1. (not correct
not in conformity with fact or truth
"an incorrect calculation"
"the report in the paper is wrong"
"your information is wrong"
"the clock showed the wrong time"
"found themselves on the wrong road"
"based on the wrong assumptions")
incorrect, wrong
synonim: niedobry

2. (vehemently incensed and condemnatory
"they trembled before the wrathful queen"
"but wroth as he was, a short struggle ended in reconciliation")
wrathful, wroth, wrothful: : synonim: gniewny
synonim: rozzłoszczony
synonim: rozgniewany
synonim: wzburzony
synonim: zagniewany

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bad
(szkodliwy) ill, harmful
(niewłaściwy) wrong, incorrect
(niegodziwy, amoralny) evil, wicked, sinful
(słaby, niedostateczny) poor, unsatisfactory
(rozgniewany) angry, cross
zła pogoda bad weather
zła rada wrong advice
w złym guście in bad taste
złe spojrzenie evil eye
~ czyn wrongdoing
złe prowadzenie się misconduct
złe przeczucie foreboding
złe samopoczucie malaise
złe zachowanie misbehaviour, (US) misbehavior
złej jakości off-grade
o złej reputacji disreputable
~ duch gremlin
~ stan zdrowia ill health
~ sen bad dream
~ (na/o coś) angry (at/with/about)

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

bad, wrong~ czyn - wrong-doing~ kredyt - bad debt~ rządzenie - misgovernment~ traktowanie - ill-treatment~ w więzieniu - ill-treatment in prison~ zatrzymanego - ill-treatment of a detainee~ wiara - mala fides/malice, bad faith~ działać ze złą wiarą - to act mala fide/ with malice~ nabywca w złej wierze - mala fide/bad faith purchaser~ posiadacz w złej wierze - mala fide/bad faith possessor~ w złej wierze - in bad faith~ wola - ill-will~ natężenie złej woli - intensity of ill-will~ zamiar - malice~ w złym zamiarze działać - to act with malice

Słownik finansowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

bad~ kredyt bad debt~ zakup bad buy

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

adj. evil, wrong, bad ~a jakość bad quality ~a reputacja disrepute ~a wola malice, mens rea ~e czasy hard times ~e zarządzanie maladministration ~y kredyt bad debt ~y zakup bad buy ~y zamiar malice, mens rea w ~ej wierze in bad faith być w ~ych warunkach materialnych be badly off, have limited means, be embrassed for money

Słownik medyczny polsko-angielskiIwona Kienzler

bad adj

ECTACO słownik polsko-angielskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BAD

ILL-NATURED

ILL

ANGRY

POOR

INAUSPICIOUS

FATAL

FATEFUL

NASTY

WRONG

EVIL

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielskiAnna Słomczewska

evil, wrong, bad

Wojskowy słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj evil, bad, ill, wicked
(zagniewany) angry (na ko-goś with sb)

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski2005, Krzysztof Czekierda

adj. evil
wicked
angry
malevolent
(szatan) Wicked One
Evil One

Otwarty słownik polsko-angielskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

angrier

cross

damaged

fenced

horrible

ignoble

ill-tempered

malicious

malign

malignant

misdeed

misguided

naught

naughty

nought

parlous

rancorous

stuffy

vicious

villainous

virulent

wicked

worse

worst

wrongful

wroth