Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

from a formal point of view