Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

coffered ceiling

Nowoczesny słownik polsko-angielski

lacunar ceiling

coffer ceiling

lacunar