Wordnet polsko-angielski

(a system of three or more stars associated by gravity)
multiple star
synonim: układ wielokrotny

Nowoczesny słownik polsko-angielski

multiple star